Dags att nominera till Guldrullen och Stora RBU-priset!

Guldrullen är ett årligt pris som delas ut till en fysisk eller juridisk person som på ett förtjänstfullt sätt under senaste kongressperioden verkat för att förbättra villkoren för barn och unga med rörelsehinder och deras familjer. Pristagaren ska vara medlem i RBU och kan vara en enskild person, en medlemsförening eller en verksamhet inom RBU.

Alla medlemmar i RBU kan nominera en eller flera kandidater till Guldrullen och nomineringen ska skickas till info@rbu.se senast den 15 mars. I förslaget till nominering ska det framgå vem som avses, hur arbetet bedrivits och en motivering till varför du vill att just denna person/förening/verksamhet ska utses till pristagare.

Stora RBU-priset delas ut vid ordinarie kongress (i år 19-21 maj). Priset ska gå till en fysisk eller juridisk person som inte är medlem, och som genom sin gärning framgångsrikt gagnat förbundets syften. Nomineringen mejlas till info@rbu.se med en tydlig motivering senast den 15 mars.

Fler nyheter
Sommarläger!